logo

Welkom bij Studio Vrijzicht

De plek voor werk en ontspanning. Ruimte huren, yoga-lessen en nog veel meer. Met gegarandeerd een schitterend, vrij uitzicht.
Contact
06 - 435 426 44
Foto's

Maandag - zaterdag

06 - 4354 2644

Merkebuorren 39, 9241 GB Wijnjewoude

Top

Algemene Voorwaarden

Studio Vrijzicht / Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – YOGA MET MARGRIET

1) Eigen risico en aansprakelijkheid.
1.1 Yoga heeft over het algemeen een positieve uitwerking op lichaam en geest, er zijn echter uitzonderingen! De deelnemer dient dan ook bij enige twijfel over zijn/ haar gezondheid zowel
geestelijk als lichamelijk een arts en/of specialist te raadplegen alvorens te beginnen met yoga en/of meditatie.
1.2 Tijdens de lessen wordt de deelnemer zo goed mogelijk begeleid door een gediplomeerd yogadocente, echter blijft de deelnemer er zelf verantwoordelijk voor dat zijn/haar persoonlijke
grenzen niet worden overschreden. Eventuele klachten kunnen kenbaar worden gemaakt op het inschrijfformulier zodat daar zo goed mogelijk rekening mee kan worden gehouden.
1.3 Yoga met Margriet, Studio Vrijzicht is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na een les.

2) Lessen en betaling.
2.1 De lescyclus is gebaseerd op 10 lessen. Data zijn te vinden op de website www.studiovrijzicht.nl. De lescyclus dient vooraf betaald te worden. Dit kan via een overschrijving per bank.
2.2 De opgave voor een lessencyclus zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
2.3 Gemiste lessen kunnen, als er plek is, worden ingehaald in dezelfde week op een ander tijdstip dat er ‘Yoga met Margriet’ wordt aangeboden bij Studio Vrijzicht.

3) Verlengen en opzeggen.
3.1 De deelnemer kan ten alle tijden opzeggen. Er kan echter geen restitutie worden verleend op nog lopende lessen.
3.2 Alleen als een deelnemer langdurig ziek is, kunnen de lessen in overleg worden stilgezet/verlengd. Dit kan niet om andere redenen zoals een vakantie, kortstondige ziekte zoals een
griep, plotseling niet kunnen komen naar de les, etc.

4) Kledingadvies en spullen om (eventueel) mee te nemen.
4.1 Het dragen van schoeisel in de yogaruimte is niet toegestaan.
4.2 Yoga dient bij voorkeur op blote voeten te worden beoefend. Indien de deelnemer dat niet prettig vindt, zijn een paar comfortabele sokken ook prima.
4.3 Het advies is om comfortabele loszittende kleding te dragen.

5) Eten en drinken.
5.1 Het is niet toegestaan om te eten in de yogaruimte, dit geldt ook voor het kauwen op kauwgom omdat dit in de keel kan schieten tijdens de les.
5.2 Drinken mag de deelnemer zelf meenemen. Denk aan water, (kruiden)thee, verse sappen of kokoswater in een goed afsluitbare fles/bidon. Het liefste geen frisdranken met prik omdat dit voor
een opgeblazen gevoel kan zorgen wat niet bevorderlijk is voor de oefeningen.

6) Feest en vakantiedagen en annulering van lessen.
6.1 Op feestdagen worden er geen lessen gegeven, tenzij anders wordt aangegeven.
6.2 Tijdens de schoolvakanties zijn er geen yogalessen met Margriet. Deze data zijn vermeld op de website.

7) Mobiele telefoons en aanvang van de les.
7.1 Bij het begin van de les dient de deelnemer zijn/haar mobiele telefoon op stil te zetten of het liefste helemaal uit. Dit om zo goed mogelijk van de les te genieten en om andere deelnemers niet te
storen.
7.2 De deur opent een kwartier voor de les. Zorg dat je 5 à 10 minuten voor de les begint binnen bent, zodat we op tijd kunnen starten. Als de les begint wordt de deur van de yogaruimte gesloten.

8) Lestijden.
8.1 Studio Vrijzicht heeft het recht om lestijden te veranderen mocht dat nodig zijn.

9) Wijzigen prijzen
9.1 Yoga met Margriet, Studio Vrijzicht mag ten alle tijden haar prijzen aanpassen, doch streef ik ernaar om de prijs zo laag mogelijk te houden en de kwaliteit hoog.

10) Privacy/AVG
10.1 Alles wat wordt besproken, zowel aan mij persoonlijk, in de mail of in de groep blijft privé en zal onder geen enkele reden worden besproken buiten de muren van Studio Vrijzicht. Ook alle
informatie bij inschrijvingen zullen discreet worden bewaard zodat het niet wordt blootgesteld aan derden.
10.2 Bij inschrijving geef je tevens toestemming om op de mailinglijst te komen van Studio Vrijzicht. We gebruiken dit mailadres alleen voor onze eigen administratie en deze wordt nooit doorgespeeld
aan anderen.